Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Seo Free

Mô tả

Todas las herramientas para ayudar a mejorar el posicionamiento y seguimiento de su blog de WordPress.

Etapa 1: Integración de Google analitycs a wordpress atravez del menú ajustes
Etapa 2: Integración de metas description y keywords

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

  1. Instalar plugin Seo Free en wordpress
  2. Activar el plugin a través del menú ‘Plugins’ de WordPress
  3. Pegar codigo de seguimiento Google Analitycs

Hỏi đáp

¿Como configurar el codigo de seguimiento de Google Analitycs?
Dirigirte a el menu ajustes / herramientas SEO Free, Debes de pegar el codigo de seguimiento en el recuadro indicado da click en guardar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Seo Free” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

*version inicial del proyecto

1.1

*Integracion de configuraciones meta(description, keywords)

1.2

*Mejoras sobre etiquetas meta, las etiquetas meta solo afectaran al home