Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO External Links

Mô tả

Super lightweight solution to changing all external links and internal PDF attachments to open in a new tab.

Cài đặt

Either upload a .zip file, or install through the WordPress.org repository.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO External Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp