Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO by 10Web

Đánh giá

15 Tháng Tám, 2019
I hope they update this plugin. It's a very good SEO plugin but it messes up with the "Read More" link in the functions.php file (WordPress 5.2.2). There are no links displayed with the excerpts, just plain un-clickable "Read More": https://developer.wordpress.org/reference/functions/the_excerpt/
5 Tháng Mười Hai, 2017
SEO by 10Web plugin is designed to assist you to boost your website SEO. Hope it will be helpful for the community.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO by 10Web” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp