Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO LAT Auto Post

Mô tả

Features:

  • Allow user can post a post from remote.
  • User can get all categories of a site then select categoires that you want to set, Set post title, post thumbnail from an url then submit. Plugin auto check the password(code) and insert the post match with these information.
  • When use send an request to http://yourdomain.com/?act=getcats, you can get all current categories of that website with ID and slug, base on that you can assign it into the request submit.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO LAT Auto Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Allow user post with multi category.