Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO All

Mô tả

一款面向所有中文用户的SEO插件,涵盖了以下功能:sitemap、robots.txt生成、任何taxonomy页面(包括分类和标签)以及单页和文章的关键词标题以及描述设置,并且该插件任何设置都可以精准的控制网站任意一个单一的可见的页面。

官方网站:www.v7v3.com

特色

  1. 涵盖所有SEO相关的功能
  2. 支持变量标记的方式来设置网站任何页面的关键词
  3. 精准到任何单一页面的seo设置
  4. 高效的执行代码
  5. 详细的使用说明文档
  6. 更符合中文用户使用的SEO设置方式

Cài đặt

  1. 在WordPress 插件库中搜索”SEO ALL”, 下载并启用
  2. 访问SEO ALL官网www.v7v3.com下载插件并安装。

Hỏi đáp

  1. 我的网站想使用SEO All,请问对网站系统有什么基本要求吗?

对于WordPress网站,建议WordPress版本在3.x或以上,这样能完整的实现所有功能。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO All” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 (2015-1-6)

完成插件制作,并且在多个线上网站进行测试