Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Selective Importers

Mô tả

Allows you to import only selected content from WordPress, Blogger, or Tumblr sites. From the Pending Imports queue, you can select which posts to import, and which content type they should become (posts, pages, or any custom post type).

Sponsored by PressBooks.

Cài đặt

  1. Upload the plugin directory to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the Import menu under Tools to begin importing.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Selective Importers” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release