Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Select Estados e Cidades Brasil

Mô tả

O Plugin Select Estados Cidades Brasil preenche automaticamente com estados e cidades Brasileiros.

Utilizamos API própria da agência https://www.mestresdowp.com.br/, cujo termos de uso são encontrados no link https://www.mestresdowp.com.br/

Cài đặt

For an automatic installation through WordPress:

 1. Select Add New from the WordPress Plugins menu in the admin area.
 2. Search for Select Estados e Cidades Brasil.
 3. Click Install Now, then Activate Plugin.

For manual installation via FTP:

 1. Upload the select-estados-e-cidades-brasil folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin from the Plugins screen in your WordPress admin area.

To upload the plugin through WordPress, instead of FTP:

 1. From the Add New plugins page in your WordPress admin area, select the Upload Plugin button.
 2. Select the select-estados-e-cidades-brasil.zip file, click Install Now and Activate Plugin.

Đánh giá

18 Tháng Mười Một, 2021
Este plugin facilita demais o preenchimento das informações pelo lead na hora de preencher um formulário de inscrição, por exemplo.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Select Estados e Cidades Brasil” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.6 – 05/30/2022

 • Update admin page.

v1.5 – 01/27/2022

 • Update admin page.

v1.4 – 11/03/2021

 • Update admin page.

v1.3 – 10/23/2021

 • Update admin page.

v1.2 – 10/23/2021

 • Update admin page.

v1.1 – 10/23/2021

 • Update admin page.

v1.0 – 10/13/2021

 • Initial release.