Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sel Church Sermon

Mô tả

This plugin registers a custom post type for sermon items, taxonomy, widgets and metabox (cmb2).

This plugin doesn’t show sermon items in your theme itself.
This plugin required ‘CMB2’ plugin

Hỏi đáp

Installation Details
  1. Upload ‘sel-church-sermon’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Install required plugin, called ‘CMB2’.
  4. Add your church sermons.
Can I use this plugin with “non-selthemes” themes?

No, this plugin doesn’t show content itself.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sel Church Sermon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Bug fixes

1.0.0

  • Initial release.