Seed Fonts

Mô tả

Seed Fonts is WordPress plugin that helps you use web fonts (@font-face embed) easier. You can use by

 1. Google Fonts
 2. Bundled Thai-English fonts
 3. Your own web fonts. (Upload to /wp-content/upload/fonts/FontName/ or /wp-content/themes/ThemeName/vendor/fonts/FontName/.)

The GitHub repository can be found at https://github.com/SeedWebs/seed-fonts.

Ảnh màn hình

 • Settings: Heading Font.
 • Settings: Body Font.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/seed-fonts directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Go to Appearance -> Fonts to set you web fonts. Thais use รูปแบบเว็บ -> ฟอนต์

Hỏi đáp

How to generate and upload my own web fonts?

Please see https://docs.seedwebs.com/article/90-upload-custom-fonts.

Đánh giá

30 Tháng Sáu, 2018
Easy to change all site to Thai font. Don't worry about font's license. Thank you P'Menn and SeedTheme Team krub.
6 Tháng Sáu, 2017
เป็น Plug-in ที่ช่วยทำให้สามารถเลือกใช้ฟอนต์ไทยบน Wordpress ได้สะดวก ประหยัดเวลาได้มากครับ เรียบง่าย ใช้งานดี
Đọc tất cả 16 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Seed Fonts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Seed Fonts” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Seed Fonts” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.3.1

 • Date: 7 NOV 2021.
 • Tweak: Change to Seed Webs and update Tested up to WordPress 6.1.

2.3.1

 • Date: 16 JUL 2021.
 • New: iannnnn-Duck font.
 • Tweak: Change Git repo to SeedWebs.

2.3.0

 • Date: 5 JUL 2021.
 • New: Chulabhornlikit Display and Chulabhornlikit Text fonts.
 • Tweak: Remove woff files. Drop support for IE.

2.2.0

 • Date: 6 SEP 2020.
 • New: Using font in WordPress Admin Editor (Gutenburg);
 • New: Anuphan font.
 • New: Optimize Loading Speed by using font-display: swap / fallback.
 • Tweak: Add CSS Variables (–s-heading, –s-body, –s-body-line-height) on both backend and frontend.

2.1.1

 • Date: 10 OCT 2019
 • New: IBM Plex Thai font.

2.1.0

 • New: Anakotmai font.

2.0.0

 • Now support Google Fonts. You can choose any font and weight.
 • Remove old bundled Google Fonts.
 • Add new fonts – Noto Sans Thai, Noto Serif Thai and Sarabun.
 • Remove old font – TH Sarabun New.

1.1.3

 • Add Moonjelly and CS Chatthai UI fonts.
 • Remove old font files (.eot and .ttf). Now using only .woff and .woff2.
 • Now we can upload fonts to /wp-content/uploads/fonts/FONT-NAME.

1.1.2

 • Fix Boon font error loading.

1.1.1

 • Fix Body CSS when unchecking the heading font.
 • Add font size and font size unit for body font
 • Change custom fonts handler from replacing the defaults to adding all fonts together.

1.1.0

 • Add body font settings and more Thai Loop fonts.

1.0.1

 • Fix PHP short form tags.

1.0.0

 • Use Settings API.
 • Fix double trailing slash after plugin_dir_url().
 • Add body class (.seed-fonts-FONT-NAME).
 • Optimize code.

0.9.5

 • First public version.