Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Secure Folder wp-content/uploads

Mô tả

Indonesia: Plugin ini akan menempatkan file index.html kosong di setiap folder dibawah wp-content/uploads untuk mencegah pencurian data.
English: This is plugin will put empty index.html on every folders on wp-content/uploads to prevent content theft

Ảnh màn hình

  • Screenshot of menu

Cài đặt

  1. Upload the secure-folder-uploads directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Options/Secure Folder to configure.
  4. Click on “Secure Folder” button to start process
  5. Done.

Hỏi đáp

Is this will do automatically to every folder?

Yes, the process will do recursively on every folder under wp-content/uploads

Is this will take heavy loading?

So far no, please contact me if this script take your sites down.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Secure Folder wp-content/uploads” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Fix “not working” on WordPress version < 2.8
  • Clean typo
  • Adding link to see the hole

1.1

  • Fresh Release