Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SecuPress SSL Fixer

Mô tả

If you encounter the issue “cURL error 60: certificate problem: certificate has expired”, you may need to temporarily deactivate the SSL Check.

SecuPress SSL Fixer will do it for you in a small interface.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/secupress-ssl-fix directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Use the Settings > SecuPress SSL Fixer screen to configure the plugin.

Hỏi đáp

What does SecuPress SSL Fixer do, exactly?

SecuPress SSL Fixer will deactivate the SSL Check for each HTTP request coming from your WordPress site for a short period of time, because this is not secure no never check it.

Do you have a good solution to secure my website?

Yes, SecuPress.me does the job, this is our main product. Free and Pro versions exist.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SecuPress SSL Fixer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 05 October 2021
  • First release