Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Seasonal CSS

Mô tả

Add CSS rules and apply them to your site for specified range(s) of time. Optionally, you can repeat the rule yearly.

Do you need to hide a menu item during certain seasons of the year?
Looking to decorate your links for the holidays?
Want to display a different background image each month?

How will you employ Seasonal CSS? I’d love to hear.

Ảnh màn hình

 • Menu Location & Adding Seasonal CSS Rules

Cài đặt

 1. Upload the seasonal-css directory to /wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the seasonal-css directory to /wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
Where do I set my seasonal CSS?

The page for setting seasonal CSS rules is found as a sub-item of Appearance in the admin menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Seasonal CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.6

 • Readme update

0.5

 • Updated Carbon Fields library

0.2

 • Custom button text
 • Switch needed capability to switch_themes
 • Allows filtering of seasonal_css_capability
 • Updated Carbon Fields library

0.1

 • Initial Release