Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast SEO Plugin để tối ưu hóa.


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

WordPress SEO Plugin – Rank Math

Rank Math là một plugin SEO mang tính cách mạng, kết hợp các tính năng của nhiều công cụ SEO trong một gói duy nhất giúp bạn gia tăng lưu lượng truy cập vào web.


Rank Math 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

XML Sitemap & Google News

XML and Google News Sitemaps to feed the hungry spiders. Multisite, WP Super Cache, Polylang and WPML compatible.


RavanH 100,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

The SEO Framework

Purely professional, feature-complete, and the ad-free WordPress SEO plugin. Secure, fast, automated, and white-hat SEO. Do less; get better results.


The SEO Framework Team 100,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Sitemap by BestWebSoft

Generate and add XML sitemap to WordPress website. Help search engines index your blog.


BestWebSoft 60,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

HTML Page Sitemap

Adds an HTML (Not XML) sitemap of your pages (not posts) by entering the shortcode [html_sitemap], perfect for those who use WordPress as a CMS.


Angelo Mandato 30,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

SEOPress

Boost your SEO with SEOPress, a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress. No ads, no footprints, no anonymous data sent, white label.


SEOPress 100,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Google XML Sitemap Generator

Improve your websites SEO with a comprehensive, easy to use RSS and XML sitemap plugin. Compatible with Google, Bing, Baidu, Yandex and more.


XmlSitemapGenerator.org 30,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Sitemap Page

Add a sitemap on any of your page using the simple shortcode [wp_sitemap_page]. Improve the SEO and navigation of your website.


Tony Archambeau 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Sitemap

[pagelist], [subpages], [siblings] and [pagelist_ext] shortcodes


webvitaly 50,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 9 tháng trước

WP Visual Sitemap

Add a visual sitemap to the front end of your site.


Martin Stewart 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Sitemap Generator

An easy to use XML sitemap generator with support for image and video sitemaps for WordPress.


Marco Beierer 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 8 tháng trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Easy HTML Sitemap

Easy HTML Sitemap – Display an HTML Sitemap for your wordpress pages using a shortcode. The sitemap is updated in realtime.


a.ankit 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.3 Đã cập nhật 3 tháng trước