Email Template Customizer for WooCommerce

Nếu bạn cảm thấy mẫu email mặc định của WooCommerce không được bắt mắt, và đang tìm kiếm công cụ giúp bạn thiết kế email đẹp hơn. Đừng bỏ qua sản phẩm này.


VillaTheme 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.0 Đã cập nhật 3 tuần trước

9MAIL – WordPress Email Templates Designer

WordPress Email Templates Designer là công cụ tùy chỉnh email cho người dùng của WordPress, giúp tạo và tùy chỉnh email của WordPress nếu email mặc định…


VillaTheme 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Kadence WooCommerce Email Designer

Customize the default WooCommerce email templates design and text through the native WordPress customizer. Preview emails and send test emails.


Kadence WP 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Email Template Designer – WP HTML Mail

All in one email template designer for WooCommerce, Ninja Forms, Elementor Forms, Gravity Forms, CF7, Support Plus, EDD, …


Hannes Etzelstorfer // codemiq 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

WP Email Template

Add a beautiful HTML Template to all WordPress and plugin generated emails. Send email options – SMTP, Gmail, Mandrill, SparkPost, GoDaddy Hosting sup …


a3rev Software 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Send Users Email

Send Users Email plugin helps administrators to send email to their system users either by selecting individual or roles.

Pro


Suman Bhattarai 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Decorator – WooCommerce Email Customizer

Decorator – WooCommerce Email Customizer by WebToffee is a WooCommerce email customizer plugin that can help you bring your brand’s identity to the Wo …


WebToffee 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước