Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Search Support For WPML with Algolia

Mô tả

If you are using the WP Search with Algolia and the WPML Multilingual CMS plugin, you may have noticed that you are getting search results on all of your languages at once.

This plugin will filter your search results by language with minimal setup.

Cài đặt

  1. Download and activate the plugin.
  2. Make sure you are using the WP Search with Algolia and the WPML Multilingual CMS plugins
  3. Re-index your Autocomplete feature at Algolia Search -> Autocomplete
  4. Start searching

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Search Support For WPML with Algolia” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Search Support For WPML with Algolia” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Search Support For WPML with Algolia” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.