Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Search with Algolia Headless extention

Mô tả

WP Search with Algolia can index our own WordPress data into Algolia.
But when we made a website as a Headless, we need to replace the indices’s permalink from WP to Headless.

So, when use the plugin with WP Search with Algolia, we can customize the permalink of the indices.

Cài đặt

  1. Install the plugin
  2. Activate it and WP Search with Algolia plugin
  3. Configure WP Search with Algolia plugin settings
  4. Go to the Setting > Reading page, and put the Headless site domain.
  5. Create indices by WP Search with Algolia
  6. The plugin will replace the permalink from WordPress to your inputted domain.

How can we replace the permalink when indexed before the installation ?

We need to re-index by WP Search with Algolia plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Search with Algolia Headless extention” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Release