Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Search Widget Post Types for Elementor

Mô tả

Adds an option to make Elementor’s search widget only search for a specific post type such as WooCommerce products or custom post types.

Ảnh màn hình

  • Select the post type to be selected when searching with this form.

Đánh giá

21 Tháng Mười Hai, 2020
A maneira mais fácil para ativar a pesquisa no woocommerce.
22 Tháng Mười Một, 2020 2 replies
My website offers website construction and mainly eshop/ecommerce sites. There is a blog category on my website and I had to add a search widget which will only show blog posts because the elementor search widget shows blogposts mixed with demo posts of the websites I offer. Your plugin helped me. Thank you very much. You can see here: [link back to site removed] Best Regards, Nicolas Lagios
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Search Widget Post Types for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Search Widget Post Types for Elementor” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Search Widget Post Types for Elementor” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.