Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Search Limiter & Blocker

Mô tả

You can set a search limit for visitors via IP addresses. The plugin automatically detects visitor IP address and counts each search action of these IP addresses. You can set a limit and block time for these IP Addresses.

Ảnh màn hình

  • The Settings Page screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload \”search-limiter-blocker.php\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.

Hỏi đáp

Can I set a time for blocking?

Yes, you can via the settings page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Search Limiter & Blocker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Search bots excluded from IP ban by default

1.0

Inıtial Release