Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Search Excel CSV

Mô tả

Inserts a search field bar in WordPress posts, pages and widgets so website visitors can search an Excel or .csv database.

Utilisation

At the plugin dashboard:
a. Upload your Excel or CSV file,
b. Click the Generate Code button
c. Copy and Paste the shortcode in your website page, post or widget.

Cài đặt

  1. Search for Search Excel csv at the WordPress Add Plugin dashboard
  2. Click to install it
  3. Activate it
  4. In Installed Plugins, click in the plugin Settings link

Alternatively:
Upload “test-plugin.php” to the “/wp-content/plugins/” directory.
1. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
follow steps 2 to 4 above

Hỏi đáp

For support email to itmonitor13@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Search Excel CSV” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.1 Initial Release