Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Search Engine Visibility Updater

Mô tả

Switches the “Discourage search engines from indexing this site” option on or off based on WordPress’ current domain. This is useful for making sure that your development site is hidden from search engines, while your live site is not.

Get detailed instructions on github

Ảnh màn hình

  • Settings Screen

Cài đặt

  1. Upload plugin to plugins directory
  2. Active plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure plugin options through settings page Settings -> Reading

Hỏi đáp

Where do I edit the plugin settings?

In the WordPress admin panel, navigate to Settings -> Reading. The plugin settings will be appended to this screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Search Engine Visibility Updater” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Resolve error in getting current host

1.0.0

  • Initial Build