Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SDI Scarcity Timer

Mô tả

A new scarcity timer that is easily be integrated in your wordpress website

Cài đặt

Upload the SDI Scarcity Timer plugin to your blog, Activate it,

and you’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SDI Scarcity Timer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

Release Date – 14 March 2019

*Alpha release of SDI Scarcity Timer