Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scroll Triggered Widget Area

Mô tả

Scroll Triggered Widget is not an actual widget. It defines a new widget area when activated. You can drag and drop any widget you wish like a normal widget area. The widget area gets triggered when you scroll down to the bottom of the page by default. But you can control the location where it gets triggered in the plugin options page. The plugin comes with lot of customization options.

Plugin features
– 25 unique animation effects
– Change the background color of the widget
– Change the Border color and width
– Choose where the widget should display
– Drag and drop any widget of your choice
– Controll how long the widget area should be remain hidden when closed
– Users can click the moving arrow in the bottom to revert the widget area

Ảnh màn hình

 • Settings page.
 • A Newsletter widget inside scroll-triggered-widget-area looks like this.

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Search for ‘scroll-triggered-widget-area’
 3. Click ‘Install Now’
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Navigate to the ‘Upload’ area
 3. Select ‘scroll-triggered-widget-area.zip’ from your computer
 4. Click ‘Install Now’
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download ‘scroll-triggered-widget-area.zip’
 2. Extract the ‘scroll-triggered-widget-area’ directory to your computer
 3. Upload the ‘scroll-triggered-widget-area’ directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scroll Triggered Widget Area” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.0.1=
Bug Fix – Setting menu not displaying in plugins page