Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scroll Top Pro

Mô tả

This plugin will active a responsive and flexible “Scroll Top Pro” button to your WordPress website.More features comingsoon.

Features:

 • No need any code.
 • Just active.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Through Dashboard

 1. Log in to your WordPress admin panel and go to Plugins -> Add New
 2. Type scroll top pro in the search box and click on search button.
 3. Find Scroll Top Pro plugin.
 4. Then click on Install Now after that activate the plugin.
 5. Go to Settings -> Scroll Top Pro.

Installing Via FTP

 1. Download the plugin to your hardisk.
 2. Unzip.
 3. Upload the “scroll-top-pro” folder into your plugins directory.
 4. Log in to your WordPress admin panel and click the Plugins menu.
 5. Then activate the plugin.
 6. Go to Settings -> Scroll Top Pro.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scroll Top Pro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Scroll Top Pro” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Scroll Top Pro” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.