Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

APS SCROLL TOP

Mô tả

Easy to use aps scroll to top plugin

Arbitrary section

N/A

A brief Markdown Example

Ordered list:

N/A

Unordered list:

N/A

Cài đặt

please check this instruction to use the plugin

  1. Download the latest version and extract it in the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. now go to the site and scroll down.

For uninstallation, deactivate the plugin in the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

N/A

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“APS SCROLL TOP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First Release.