Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SCROLL TO TOP BY TOWKIR

Mô tả

Scroll to Top button is a simple plugin to use on your website.You do not need any coding or programming knowledge to use it, you just need to install and activate this plugin.

Cài đặt

Scroll to Top plugin can be installed by using any of the methods below

Upload Manually

 1. Download and unzip the plugin
 2. Upload the ‘Scroll-to-Top-by-towkir’ folder into the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 3. Go to the Plugins admin page and activate the plugin

Install Via Admin Area

 1. In the admin area go to Plugins > Add New and search for “Scroll to Top by towkir”
 2. Click install and then click activate

Hỏi đáp

 1. How can I use this plugin?
  Ans:- You can use this plugin Follow 2 Steps .
  Frist – Install This Plugin.
  Secoend – Active This Plugin.

Đánh giá

6 Tháng Mười Một, 2021
Just a simple big caret icon black with a yellow background. It's very simple and doing well in your website. Thanks for this nice plug-in very responsive.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SCROLL TO TOP BY TOWKIR” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial launch of the plugin