Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scroll Me Up

Mô tả

This wordpress plugin allows you to scroll the page from bottom to top. It is useful in mobile version wordpress website.

I am a freelance web developer and you can contact me. Please visit my website Herby Design

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload scroll-me-up to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. And that’s it.. You can now see the scroll me up icon.

Hỏi đáp

  1. How to Install this plugin

Like other plugins you can install it easy and fast.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scroll Me Up” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release