Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

What Scripts Styles Debug Bar

Mô tả

A tiny plugin to display all enqueued scripts and styles.
Adds two menu items into debug-bar menu:
1) All Scripts
2) All Styles

How to use

It will get attached with debug-bar plugin [ check All Scripts and All styles Panels in Debug Bar ].

Ảnh màn hình

  • All scripts panel
  • All styles panel

Cài đặt

  • Install debug-bar plugin first.
  • Upload the folder scripts-styles-debug-bar to the /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Can I use this on production / live site?

You can you it for both sites to debug your script and style files.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“What Scripts Styles Debug Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

Some small fixes

0.1

Initial Release