WordPress.org

Plugin Directory

Integration of Simple Custom Post Order and WP Rocket

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Integration of Simple Custom Post Order and WP Rocket

Mô tả

Automatically cleans the WP Rocket cache when the posts order is changed.

This plugins is now supported and maintained by Fivestudio.

Usage

This plugin does NOT require any configuration or usage. It simply cleans the WP Rocket cache when the posts order is changer.

Cài đặt

  1. Upload plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory. You can also upload the zip the file in the file upload input.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Integration of Simple Custom Post Order and WP Rocket” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0 – 22.07.2021

  • Initial release

Version 1.0.1 – 27.07.2021

  • Replaced if ( function_exists() ) with if ( is_plugin_active() )

Version 1.0.2 – 29.07.2021

  • Changed author info