Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Name: Scoreboard Widget

Mô tả

Create custom scores post and widget. Display scores at widget.
1. Add score at score custom post
2. Add drag scoreboard widget to widget section

Ảnh màn hình

 • Score custom post
 • Widget
 • Front

Cài đặt

 1. Open WordPress admin, go to Plugins, click Add New
 2. Enter “Scoreboard Widget” in search and hit Enter
 3. Plugin will show up as the first on the list, click “Install Now”
 4. Activate

Or if needed, upload manually;

 1. Download the plugin.
 2. Unzip it and upload to /wp-content/plugins/
 3. Open WordPress admin – Plugins and click “Activate” next to the plugin
 4. Activate

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: Scoreboard Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Fix: frontend css
Fix: widget not showing category to select

1.0

 • 2018/06/22
 • Initial release.