Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

School Governor Block

Mô tả

This plugin relys on the Government School Information Service as a 3rd party all of the links are pointed directly towards their site. The URL for this service is https://get-information-schools.service.gov.uk/ there are no terms and conditions available at the time of publishing but the websites provides freely available information.

Block

This plugin provides 1 block.

  • School Governor Block

Cài đặt

Simply activate the plugin, enter your School URN into the config page and then add the governors block to your page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“School Governor Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“School Governor Block” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “School Governor Block” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.