Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Schema -Google Blocks

Mô tả

Easily ads Google Schema JSON-LD code to your pages. Its as simple as filling a form. No coding required.

Updates V1.0.0

-Block: Organization

Reference: https://www.Schema.org

Requirements

  • WordPress >= 5.0
  • PHP >= 5.6

Support and Bug report

Please contact our team at support@gutenberglab.com if you run into issues or discover any bugs.

Block

This plugin provides 2 blocks.

  • Schema Organization
  • Schema -Google Blocks

Cài đặt

  1. Upload the zip from Plugin installation
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Start adding blocks from the Google Schema category

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Schema -Google Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp