Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Schedule

Mô tả

Create and manage an appointment, alarm or notes on your WordPress site with Schedule free plugin. Person or virtual events, schedule alarm plugin will help you.

The best Appointment and schedule alarm plugin for WordPress

Features

All you need to create and manage your events, appointments and alarms.

✔️ Rapidly create alarms
✔️ Saved booking appointments
✔️ Day view
✔️ If you are looking for: schedule, scheduling, alarm, booking, notes, agenda, calendar, chart, itinerary, lineup, list, program, record, roster, timetable, appointments, catalog, diagram, docket, inventory, registry, roll, table, order of business, sked

Cài đặt

  1. Download schedule plugin
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Schedule” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version is released