Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Schedule Planner

Mô tả

Displays a list of the last two posts, plus the scheduled posts on the Edit/New Post page to allow you to plan your posts schedules.

Ảnh màn hình

  • How it appears on your Edit/New Post page

Cài đặt

Recommend you use the built in plugin uploader which comes with WordPress, but if you prefer the manual way

  1. Upload scheduler-planner.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Can I change the number of posts shown

At present there are no settings, you can manually change the values in the PHP if you are confident though

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Schedule Planner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Have used Javascript and CSS to only show the first 5 scheduled posts, with a link to show the rest.

0.1

  • First stab at making a plugin