Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scebo – Customer Support

Mô tả

Scebo is an advance WordPress based customer support system.
Let your customers submit support requests in a minute! Set ticket categories, statuses and priorities, notify your customers as soon as you reply to its requests.
Install Scebo add-ons to extend its functionality and usability.

Check Documentation for more information.

Ảnh màn hình

  • All Tickets
  • Notification Settings
  • Front Submit Ticket Form
  • Front Registration Form

Cài đặt

  1. Upload scebo.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Check documentation for more info here: http://www.themeskingdom.com/scebo/documentation.php

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scebo – Customer Support” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5b1

  • Bunch of bug fixes
  • Small improvements