Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SC Simple SEO

Mô tả

A very simple but very effective SEO plugin

No programming skills needed!

The plugin injects:

 • Variables
  • Title
  • Description
  • URL
  • Tags
 • Meta tags
  • Author
  • Keywords
  • Description
  • Copyright
  • Robots (for any hierarchical file)
 • og: tags
  • Title
  • Type
  • URL
  • Image
  • Site Name
  • Description
 • dc. tags
  • Source
  • Relation
  • Title
  • Keywords
  • Subject
  • Description
 • geo location tags
  • Placename
  • Position
  • ICBM
 • Google Analytics code

New features are coming soon!!!

Ảnh màn hình

 • No screenshots for now

Cài đặt

 1. Upload sc-simple-seo folder to the /wp-content/plugins/ directory or install into the administrator panel
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Configure through the SC Simple SEO page into the Administrator panel
 4. Enjoy!

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload sc-simple-seo folder to the /wp-content/plugins/ directory or install into the administrator panel
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Configure through the SC Simple SEO page into the Administrator panel
 4. Enjoy!
How can I see if the plugin is working properly?

You can chech your analytics, check your code into the or search for the analytics code or even try FacebookDebug

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SC Simple SEO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Responsive options page

2.0

 • Geo location meta tags
 • DC meta tags
 • Minor code fixes

1.1.1

 • minnor bug fixed in analytics code

1.1

 • Geo Location almost done
 • dc. almost done
 • minnor bugs fixed

1.0

 • Plugin created