Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SBW Timeline

Mô tả

SBW Timeline is an easy to use plugin that let’s you create a responsive, vertical timeline perfect to feature on your wedding or event website.

Cài đặt

  1. Upload the entire ‘sbw-timeline’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ tab in the WordPress menu
  3. Add the sbwhea_get_timeline() function to your template files where you want to display your timeline
  4. To add events to your timeline, go to the Timeline Events tab in the WordPress menu and create new posts

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SBW Timeline” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp