Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SB Scroll To Top

Mô tả

This is simple scroll to top plugin. Anyone can easily install and use it. Also can change button color and hover color. This plugin will show button in all pages of your site.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Appearance->Customize->SB Scroll to Top screen to configure the plugin
    Here you can change button background color and hover color. Remember to save your changes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SB Scroll To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release

1.1

  • Added screenshot