Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Save Data:URL images

Mô tả

WordPress editor supports inserting images from the clipboard, but the pictures are bad Data:URL type.

This plugin converts image files in PNG format on a server.

Insert a copy of the windows screen in the post or page – a good example for the use of this plugin.

It is very comfortable.

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload save-img-data.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Save Data:URL images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 * First release