Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SelfAssemblySites WP Video User Guide

Mô tả

Embeds a WordPress video user guide right into your WordPress Dashboard. This includes a video on Getting Started with WordPress, How to Edit Pages, How to Publish Posts and more.

Note that since the WordPress interface updates on a regular basis, the interface shown in the video guide may have different colours or fonts. However, the basic principles in these videos apply to all versions of WordPress.

Click the Full Screen icon in the bottom left of the video to view full screen, or the video title to view in a new tab on YouTube.com.

Requires sound.

Cài đặt

Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No FAQ\’s yet – post your questions to the plugin forum.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
High quality videos. The WordPress interface design dates these but the content is still relevant.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SelfAssemblySites WP Video User Guide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 First public release
0.2 Internal test release
0.1 Initial version