Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SAMURAI

Mô tả

This plugin will add the HTML code to the submit button portion of the comment.
You will be able to display messages and images there. The operation is very easy.

Ảnh màn hình

 • Plugin setting.
 • Example of HTML code (ukiyoe-0301-1) displayed in comment area on WordPress.
 • Example of HTML code (ukiyoe-0201-1) displayed in comment area on WordPress.
 • Example of HTML code (ukiyoe-0701-1) displayed in comment area on WordPress.

Cài đặt

You can install this plugin directly from your WordPress dashboard:

 1. Go to the ‘Plugins’ menu and click ‘Add New’.
 2. Search for ‘SAMURAI’.
 3. Click ‘Install Now’ next to the ‘SAMURAI’ plugin.
 4. Click ‘Activate’ next.

Hỏi đáp

Installation Instructions

You can install this plugin directly from your WordPress dashboard:

 1. Go to the ‘Plugins’ menu and click ‘Add New’.
 2. Search for ‘SAMURAI’.
 3. Click ‘Install Now’ next to the ‘SAMURAI’ plugin.
 4. Click ‘Activate’ next.
What is ‘Display’ Check button?

If you turn off the Display check button, the HTML code will not function.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SAMURAI” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“SAMURAI” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “SAMURAI” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.7

 • 2017-08-05
 • Add preview in the setting.

1.0.6

 • 2017-05-19
 • Modify css style.
 • Checked the operation of WordPress 4.7.5.

1.0.5

 • 2017-05-04
 • First published version of WordPress official.

1.0.1

 • 2013-09-21
 • Public version on my site.

1.0

 • 2012-09-21
 • First version.