Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SW Video SiteMap

Mô tả

This plugin generates a video sitemap of posts in a given category. Use the settings to identify which categories, what custom fields contain your videos and what filename you would like to use.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

<?php code(); // goes in backticks ?>

Cài đặt

Once added to wordpress and activated, goto the settings and identify the categories you mark posts that contain videos. You must add some custom fields to the posts to allow the sitemap to be generated.

Hỏi đáp

No Questions Yet

And therefor no answers.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SW Video SiteMap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Release