Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SalesFeed

Mô tả

A very easy WordPress plugin wich adds a SalesFeed (http://salesfeed.nl/) tracking
code to your WordPress. The tracking code can be configured on the SalesFeed
settings page under your WordPress admin settings page.

Developers

  • php ~/wp/svn/i18n-tools/makepot.php wp-plugin ~/wp/git/salesfeed ~/wp/git/salesfeed/languages/salesfeed.pot

Links

Pronamic plugins

Ảnh màn hình

  • SalesFeed settings page.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your
WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SalesFeed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“SalesFeed” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “SalesFeed” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.3.0

  • Fixed calling non-static method statically.
  • Updated tested up to version.

1.2.0

  • Updated tested up to version.

1.1.0

  • Updated to new SalesFeed script.

1.0.0

  • Initial release