Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Saint du Jour Widget

Mô tả

This widget displays the catholic Saint of the day / readings of the day / feast of the day. Free service provided by Evangelizo.org.

Ảnh màn hình

  • Settings of the widget

Cài đặt

  1. Upload saint-du-jour-widget.zip through the Add Plugins menu in WordPress.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Choose your options in the Widgets menu.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Le plugin est presque parfait. Il ne manque que la possibilité d’afficher les titres des lectures du jour sans le contenu et ça sera parfait !
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Saint du Jour Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Added tags
Modified the date() to get the current date in another timezone.

1.0

First version