Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sailthru for WordPress

Mô tả

This plugin provides fast and easy integration of the core Sailthru features into your WordPress site.

Ảnh màn hình

  • Welcome Screen with quick links to Sailthru support
  • The setup screen allows you to get up and running with Sailthru in a few clicks.
  • Configure Sailthru’s Concierge widget in the WordPress admin. No JavaScript knowledge needed.
  • Configure Scout in the WordPress admin.
  • Add customizable fields to the Signup widget

Cài đặt

For full installation instructions, documentation, and examples please visit:
https://getstarted.sailthru.com/integrations/wordpress/wordpress-plugin/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sailthru for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sailthru for WordPress” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sailthru for WordPress” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.