Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SafeCode

Mô tả

Easily add snippets and custom codes and functions for execution in WordPress environment. These codes will run safely and will not generate fatal errors, so your site won’t break if you make a typo in your code. 🙂

Perfect tool to use as your site’s functionality plugin.

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto Settings -> SafeCode
  4. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SafeCode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Improve error handling
  • Add CodeMirror

0.1.1

  • Improved security by preventing CSRF attacks. Thanks Otto!