Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

S3 Rating

Mô tả

S3 Rating is a very simple plugin to insert Star Rating into your posts / pages using shortcode.

S3 Rating Features:

 • Insert star rating using shortcode
 • Using built-in star image size
 • Or Upload your own star images
 • Compatible with the latest wordpress
 • Translation Ready!

Read more details dan demo here:
http://www.vnetware.com/s3rating

Ảnh màn hình

 • S3-Rating shortcode
 • Sample Page with S3-Rating using shortcode
 • Include S3-Rating inside other plugins (This sample using [http://www.vnetware.com/komper-pro/](Komper Pro))
 • S3-Rating Settings Page

Cài đặt

 1. Upload s3rating.zip to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to (Settings – S3 Rating)
 4. Select star image size, or upload using your own images.

Hỏi đáp

How to use it?

Using shortcode:
[s3r star=4/5]
Will display 4 stars out of 5.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“S3 Rating” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • ADD translation support

1.0

 • First Public Release!
 • Change Shortcode name
 • ADD Admin Settings
 • ADD Options to upload custom star images