Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

s2member to WP Autoresponder Integration Plugin

Mô tả

This plugin is used to create new autoresponder subscribers in WP Autoresponder automatically when a new subscriber is added to any one of the levels in the s2member membership website plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“s2member to WP Autoresponder Integration Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp