Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

rz Job Application form

Mô tả

rz Job Application form is a job apply form plugin.

Using the Plugin

  • Download the plugin, install and active.

  • Now go to Documentation

  • Use below shortcode for display form

  • Shortcode name: [piklist_form form=’jobapplication’ add_on=’rz-Job-Application-form’]

  • After install job application form plugin then install and activate piklist plugin as this plugin is piklist dependent.

Ảnh màn hình

  • Overview Screenshot

Cài đặt

You may install the plugin using one of the three following methods:

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Then activate the plugin.

Hỏi đáp

What rz Job Application form ?

rz Job Application form is a job apply form plugin.

Is it PIKLIST dependent plugin?

Yes, You must install and active PIKLIST plugin to make this plugin form work.

Is is secured?

Yes definitely, Maintained high level validation in both frontend and backend.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“rz Job Application form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.