RY Nice Upload FileName

Mô tả

Rewrite upload filename if not english or number letter

Cài đặt

Minimum Requirements

  • PHP 7.4+
  • WordPress 5.6+

Hỏi đáp

Where can I report bugs or contribute to the project?

Report bugs on the GitHub repository,
or my website page.

Đánh giá

29 Tháng Sáu, 2022
如能有參數設定,可自訂命名格式就更好了 It would be better if the naming format could be customized THANK!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“RY Nice Upload FileName” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“RY Nice Upload FileName” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “RY Nice Upload FileName” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.5.1 – 2022/07/16

  • Change plugin info.

1.0.4 – 2019/04/15

  • Only change filename if not english or number letter

1.0.3 – 2018/03/18

  • Change plugin info.

1.0.2 – 2016/12/05

  • Change plugin info.

1.0.1 – 2015/11/09

  • Change plugin info.

1.0.0 – 2015/06/07

  • First release.