Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RW Recent Post

Mô tả

This plugin provide Recent post of any post type.

Features

 • Post style grid view with featured image.
 • Post style list view with featured image.
 • If found post type product then buy now button will be enabled.
 • Posted date true/false.
 • Number of post.

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Upload the entire rw-recent-post folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Features

 • Post style grid view with featured image.
 • Post style list view with featured image.
 • If found post type product then buy now button will be enabled.
 • Posted date true/false.
 • Number of post.

Shortcode

Just enter the following shortcode on the page.

[rwrpt_recent_post title="Recent Product" posted_date="false" number_of_post=10 post_type="product" view_style="list"]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RW Recent Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

 • Added New feature Grid view and list view.
 • Removed marquee.

1.1

 • Added woocommerce product buy button.